"Hotelpro - nejlepší investice do Vaší nemovitosti"

Náš řetězec

Získané zkušenosti při prodeji a marketingu hotelových služeb nám ukázaly, že většina hotelových hostů preferuje strávit svůj pobyt v menších, útulných hotelech s charakteristickými, osobně zaměřenými a diskrétními službami.

Koncept projektu „Small Charming Hotels“ je založen na následujících kritériích, která musí splňovat hotel i jeho personál:

  • Lokalita
  • Charakter
  • Pohostinnost
  • Stravování
  • Klid
  • Šarm
Umístění hotelu je jedním z klíčových faktorů úspěchu. Toto tvrzení platí zvláště pro menší hotely. Menší velikost hotelu a nabízené služby prvotřídní kvality lákají v dnešní době většinu moderních, nezávisle myslících cestovatelů. „Small Charming Hotel“ by měl být situován v samém centru destinace, avšak v klidné ulici tak, aby host mohl dojít do centra pěšky. Takový hotel je oázou klidu, odvrácen od hluku a šumu rušných ulic a náměstí.
Není kouzla bez charakteru. Charakter hotelu je dán především architekturou budovy a její infrastrukturou. Host se v hotelovém objektu musí cítit pohodlně. Společenské prostory hotelu by měly být na dosah a zároveň by měl mít host dostatek soukromí. Důležitým aspektem je velikost budovy. Zkušenosti nám ukázaly, že maximální kapacita odpovídající hotelovému standartu, kde může být ryzí charakter rozvíjen a udržován, nepřesahuje 150 pokojů.
Tím, kdo může pohostinnost plně ovlivnit, je personál. Hosté musí stále cítit, že jsou v hotelu vítáni. Každý člen hotelového týmu musí ukázat svůj upřímný zájem o blaho zákazníka. Ke každému hostovi se musí přistupovat individuálně, s pochopením pro jeho potřeby. Hotelový personál musí být vysoce profesionální: srdečný a přátelský na jedné straně a přísně diskrétní na straně druhé. Pod pojmem pohostinnost si představujeme: být diskrétní, ne však nevšímavý, srdečný, ale ne drzý a precizní avšak přátelský. Pozornost, věnovaná hostovi, začíná okamžikem pořízení rezervace a končí momentem, kdy opustí hotelový objekt. Každý pobyt musí být nezapomenutelný! Toto přiblížení se hostovi odlišuje „Small Charming Hotels“ od větších nemovitostí, kde péče o individuální potřeby hosta je limitována méně osobním přístupem personálu.
Stravování představuje velmi důležitou službu, která silně ovlivňuje celkový názor hosta na hotel. Rozhodující je snídaně: sortiment, kvalita a prezentace podávaných jídel a nápojů, plus přátelská obsluha je vysoce důležitou částí našeho konceptu.
Jak jsme si uvědomili, klid neznamená pouze opak slova hluk. Umožníme hostovi strávit svůj drahocenný čas v klidném prostředí hotelu nedaleko rušného centra. Vedení hotelu musí vytvořit klidnou, odpočinkovou atmosféru v celém objektu. Vytvoření příjemného a pohodlného prostředí hotelového pokoje musí být věnována náležitá pozornost. Host nesmí být nikdy rušen rekonstrukčními pracemi prováděnými na budově nebo bezdůvodně obtěžován příliš horlivým personálem. Výsledek perfektní organizace a spolupráce mezi vedením hotelu a hotelovým personálem je vytvoření této klidné a odpočinkové atmosféry. Manažerský stres nikdy nesmí být přenášen na hosta.
V našem konceptu šarm nemusí bezpodmínečně znamenat luxus. Šarm je to výjimečné kouzlo vytvořené pozorným vnímáním potřeb hosta, odrážejícím se v umění pohostinnosti. V kombinaci s dobrou prezentací hotelu, poskytovanými službami a charakterem dělá dohromady pozitivní dojem na hotelového hosta. Šarm musí být ukázán v celkovém dojmu, kterým hotel působí. Důležité pro náš hotelový management a personál je věnovat pozornost detailům. Poskytování perfektních základních služeb je samozřejmostí.