"Hotelpro - nejlepší investice do Vaší nemovitosti"

Klára Vaníčková

Klára Vaníčková

Klára Vaníčková je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Kromě právního vzdělání disponuje rozsáhlými manažerskými zkušenostmi. Během let 1996-99 byla místopředsedkyní dozorčí rady České pojišťovny, a.s. a Západočeské plynárenské, a.s. (1995-2000). Po mateřské dovolené zastávala pozici manažera ohrožených aktiv v ČSOB Leasing, a.s. Klára Vaníčková byla také odpovědna po řadu let za právní a rozvojovou agendu společnosti HOTELPRO. Od května 2003 do listopadu 2019 řídila Best Western hotel Meteor Plaza (provozován společností HOTELPRO). Od ledna 2019 je zodpovědná za obchodní agendu společnosti, podílí se na studiích proveditelnosti a řídí přípravu nových hotelových projektů.