"Hotelpro - nejlepší investice do Vaší nemovitosti"

Provozování hotelů

Abychom dosáhli stanovených cílů, soustředí společnost HOTELPRO svůj manažerský program na pět hlavních oblastí:

Nejdůležitějším aktivem je schopný pracovní tým. Jsme si jisti, že naše hotely jsou vybaveny nejlepším možným personálem. Náboru pracovníků věnujeme velkou pozornost. Našim hotelovým manažerům poskytujeme podporu v oblastech školení, odměňování a vývoje pracovníků a pomáháme jim vytvořit příjemné pracovní prostředí, které zaručuje osobní a profesionální růst. Výsledkem je minimální počet odcházejících pracovníků a naši zaměstnanci zůstávají věrni společnosti. V průmyslu, kde změny pracovních míst jsou běžné, stojí doba po kterou s námi lidé zůstávají za povšimnutí.
HOTELPRO zajišťuje komplexní řízení a správu hotelového provozu. V oblasti prodeje a marketingu usilujeme o vhodné umístění na trhu (market positioning) a zavedení výkonných marketingových nástrojů. Mimo jiné využíváme i naše vlastní a to zejména online rezervační systém ResMaster a věrnostní program Charming Rewards. To nás v oblasti marketingu výrazně odlišuje od konkurence, protože přijímáme rezervace na našich webech prostřednictvím naší vlastní platformy a to bez nutnosti platit komukoliv provizi. Snižujeme tím výrazně akviziční náklady na rezervace z hotelového webu. V oblasti stravování vnímáme jako základ podávání zdravé a chutné snídaně, pro kterou jsou charakteristické čerstvé a kvalitní suroviny. Naše restaurace jsou řízeny odborným, kvalitním personálem s malou fluktuací. Čistota hotelových pokojů je pro nás samozřejmostí. Pracovníci údržby a úklidu jsou školeni tak, aby věnovali maximální pozornost detailům. Každodenní kontrola jejich práce managementem zaručuje vždy tuto úroveň. HOTELPRO má své vlastní finanční a účetní oddělení, které zajišťuje rychlé a bezchybné zpracování účetních dokladů a kvalitní manažerský reporting, který nám umožňuje účinné řízení ekonomiky našich hotelů.
HOTELPRO se drží osvědčených procedur pro identifikaci životaschopných obchodních příležitostí, které jsou prospěšné pro oba - vlastníka hotelu i provozovatele. Důkazem udržitelné životaschopnosti našich projektů je trvání našeho angažmá v nich, které činí průměrně 9 let!
Přísný režim kontroly našeho hospodaření, kvalitní reporting, komunikace a úsporné programy zaručují, že s nástroji, které máme k dispozici, poroste zisk a budou pod kontrolou náklady.
Interní kontroly, rezervační a řídící systém tvoří komplex počítačové sítě dovolující společnosti HOTELPRO sbírat, správně interpretovat a sjednotit finanční informace tak, abychom se ujistili, že pracujeme nákladově efektivně a výnosně. Pomocí centralizovaného účetního a dokumentačního systému a jednotných metod vylepšíme cash flow a aktuální zpravodajství pro každý hotel.