"Hotelpro - nejlepší investice do Vaší nemovitosti"

Akvizice

Díky krizi na realitním trhu, která sebou přinesla značné omezení developerské činnosti v oblasti hotelnictví, se přesunul zájem investorů částečně od stavby nových do oblasti akvizic existujících hotelů. Tomuto trendu jsme se přizpůsobili a svým klientům nabízí HOTELPRO asistenci a služby v oblasti vyhledání vhodné investice do stávajícího hotelu, přípravy kalkulací návratnosti investice, případné změny názvu hotelu nebo řetězce (rebranding) a souvisejícími marketingovými aktivitami, personální agendou, atd.